Chính thức tăng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ 01/01/2018.
Ngày đăng: 1/5/2018 6:36:12 PM
Ngày 07/12/2017 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó mức lương tối thiểu vùng trong năm 2018 có sự thay đổi như sau:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,13%).

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,33%).

- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,55%).

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành, tương đương tăng 6,98%).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

                                                                                        P.T.H

TIN LIÊN QUAN