Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng đánh giá giám sát
Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng giám sát

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá, giám sát cho Đaị biểu hội đồng nhân dân, như:

- Kỹ năng tiếp cận, phân tích hệ thống chính sách.

- Kỹ năng đánh giá, giám sát về thực hiện các Nghị quyết.

- Kỹ năng đọc, phân tích các chỉ tiêu báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội.

- Kỹ năng đọc các báo cáo về lập, chấp hành và quyết toán NSNN.

- Kỹ năng phát hiện vấn đề và nêu câu hỏi chất vấn.
TIN LIÊN QUAN