Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý hành chính
Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý hành chính

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác Văn phòng, Văn thư- Lưu trữ,... cho cán bộ làm công tác văn phòng, hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của các đơn vị HCSN, các doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN