• Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long (Thang Long Consulting Training Company Limited) hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, là đơn vị cung ứng các dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp; tư vấn xây dựng cơ chế quản lý kinh tế; Cụ thể:

  1. Cung ứng dịch vụ tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ:

  - Dịch vụ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý kinh tế khu vực công (các đơn vị hành chính sự nghiệp, các xã, phường, thị trấn) và các doanh nghiệp: quản lý đầu tư, đấu thầu, tài chính, tài sản, kế toán tài chính (bao gồm cập nhật kiến thức và kỹ năng đánh giá,giám sát, giải trình).

  - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng  kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc các lĩnh vực theo yêu cầu.

  2. Dịch vụ tư vấn:

  a) Tư vấn xây dựng cơ chế quản lý cho các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp,

  b) Tư vấn xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí để  phục vụ quản lý các hao phí cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm , cung ứng dịch vụ theo quy trình và tiêu chuẩn nhất định,

  3. Dịch vụ phát triển nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp cho lao động đầu vào của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động mới.

  4. Dịch vụ Kế toán: Tư vấn tổ chức công tác kế toán, dịch vụ kế toán tài chính cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  5. Cung ứng thiết bị văn phòng, thiết bị trường học.

  Cùng với tính chuyên nghiệp, Công ty có sự hợp tác với các cơ sở đào tạo, các chuyên gia là những nhà quản lý, các giảng viên có học hàm, học vị có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy, phổ biến kiến thức  dịch vụ của Công ty luôn đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cơ quan và  được học viên đánh giá cao.

  Công ty tin tưởng rằng với sự hợp tác thiện chí và dịch vụ tốt, công ty sẽ nhận được sự quan tâm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty từ các cơ quan, đơn vị.

  Công ty xin trân trọng cảm ơn!

   

Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 28, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý, Bộ Tài chính ban hành hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Sau
Trước1 2 3Sau

Những điểm mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ngày 21 tháng 06 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 60) và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm 2021. Trong bài viết này, VCS Việt Nam sẽ nêu một số điểm mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã được quy định tại Nghị định này.

LIÊN HỆ

Họ tên:
Đơn vị
Email:
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
Gửi
 • Số 5/92 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • daotaotuvanthanglong@gmail.com
 • (024)6296.3355